Rosendal Kontraktforhold

Dato 17. november 2020

 

Til ejere af kaniner, rotter og marsvin på Rosendal

Kære børn / forældre,

Før du / I beslutter jer til at underskrive kontrakten, bedes I tænke over følgende:

 • Marsvin og især kaniner er i stand til at leve i adskillige år
 • Du skal dagligt fodre dit dyr, give det frisk vand/hø og sørge for at buret er rent og pænt
 • Som ejer er du forpligtet til at anskaffe dig en vandautomat (som skal købes på Rosendal), en skål som kan anvendes til grønt/guf eller bruges til vand ved evt. isvinter. Om nødvendigt en foderautomat. Desuden ser vi gerne at du anskaffer dig en høhæk
 • Dit dyr er et levende væsen og har derfor krav på daglig motion, kærlighed og samvær
 • Hygiejnen i buret og plejen af dyret skal til enhver tid være på et højt niveau. Buret rengøres en til to gange om ugen
 • Du skal sørge for at få klippet dit dyrs negle / tænder når det er nødvendigt
 • I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst betaler ejer / familie dyrlægeregningen. Med mindre at Rosendal bærer skylden
 • Ved ferie eller sygdom bedes du/I kontakte personalet i dyreområdet eller sørge for pasning og pleje
 • I forpligter jer som familie én til to gange om året at fodre alle dyrene i kaningården. Der kan blive tale om en weekend eller nogle af helligdagene
 • Pga. dårlige erfaringer og adskillige uønskede fødsler/parringer har vi besluttet os for at sige nej til hanner uanset race, med mindre dyret er kastreret
 • Hvis du ønsker at dit dyr skal have unger bedes du aftale det med dyrepersonalet. Når/hvis dit dyr får unger er det dig og dine forældre som er forpligtiget til at finde dem et nyt hjem. Vi yder gerne hjælp hvis vi er i stand til det. Ungerne kan blive på Rosendal indtil de er 8 uger gamle. Det er tilladt at have to kaniner hvis den ene er en unge født på Rosendal. Det skal være en hun eller en kastreret han. Der skal dog være ledige bure
 • Du er som ejer forpligtet, til tider, når det er nødvendigt og når de voksne beder dig pænt om det, at deltage i fællesarbejde
 • For os, er et godt kammeratskab i kaningården ensbetydende med at du træder til og hjælper hvis dine venner af en eller anden grund har behov for det
 • Den dag vi fornemmer manglende lyst/interesse for dyret/ejerskabet forbeholder vi os, som dyrenes advokater, retten til at ”bortvise” dit dyr fra området. Hermed afsluttes samarbejdet og kontrakten opsiges
 • Hvis du/I mister interessen for dyret er det dit/jeres ansvar at finde et nyt bosted til dyret
 • Kontingentet er for øjeblikket sat til 70 kr. pr. måned
 • Hvis man selv har købt sin kanin, skal man selv tage den med når man stopper på Rosendal
 • Hvis man overtager en fælleskanin, skal den blive på Rosendal når man stopper
 • Et flueben ved ”ja” under Tilladelser, betyder at både barn og forældre/værge har læst og forstået dette dokument.